ДОКУМЕНТИ ЕТИЧЕН КОДЕКС Организация на учебния ден ПДДГ ДГ № 2 - Камбурово Годишен план Удостоверение на завършено ЗПО Административни услуги и образци на документи Заявление дубликат - образец Обобщена информация удостоверение завършена_ПГ-1 Обобщена информация-дубликат Удостоверение за преместване- образец