БЮДЖЕТ Бюджет 2019 г ОТЧЕТ 2019 г. БЮДЖЕТ 2020 ОТЧЕТ към 31.03.2020 г. ОТЧЕТ към 30.06.2020 г. Презентация на отчета на ДГ 2 към 30,09,2020 БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 ЗА  ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  НА  2020 ГОДИНА представен  на Общо събрание  на педагогическия и непедагогически персонал Бюджет и отчет за първо тримесечие на 2021 г. Презентация на отчета на ДГ 2 към 31,03,2021 БЮДЖЕТ ДГ 2 - 2021 г